Back to main page
 
Tôi sẽ mang thơ dệt mộng lành
Đan làn sương hạt với non xanh
Cho em khoác ấm mùa đông giá
Ấp ôm vai gầy dáng em thanh

Tôi sẽ đưa em dạo vườn hồng
Gót trần em đặt bước mênh mông
Chân son em dẫm trên đường mộng
Khẽ chẳng làm lay giấc mơ xinh
 
Cho dẫu mây đen ngập bầu trời
Cho dẫu mưa rơi tràn lòng đời
Ngăn lấy phong ba để nụ cười
Thay giòng lệ chơi vơi

Mang đến cho em vườn địa đàng
Gom hứng sương đêm giọt nồng nàn
ươm cánh hoa yêu nhụy tình vàng
Dẫu yêu muộn màng
 
Tôi sẽ theo em trọn cuộc tình
Cho đời thôi chợt những điêu linh
Cho môi em mãi tình son thắm
Mãi cho cuộc đời tháng năm vui

Tôi sẽ yêu em cả một đời
Núi mòn sông cạn vẫn không vơi
Trao em nguyên chén men diệu vợi
Vun góp yêu thương kín một trời
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved