Back to main page
 

Em thôi là em ngày nào, Anh thôi một gã si tình
Em thôi mộng mơ, giận hờn, Anh thôi dại cuồng, đắm say
Em nay trầm tư một mình, Anh như một gã vô tình
Em nghe hồn chai lịm dần, Anh vàng khói thuốc in tay

Níu lấy đời nhau, người ơi!
Môi hôn thôi hết nồng nàn
Ðôi mi hoen úa lệ tràn
Rượu tình chỉ còn men cay

Níu lấy đời nhau, người ơi!
Ðau thương lạc thú tình đời
Thôi vươn tay kéo mặt trời
Chặng cuối đời người, có nhau

Em thôi ngồi đan mộng dài, Anh thôi ôm cánh vai gầy
Bên gương em dáng u hoài, Anh bên rượu tìm lãng quên
Yêu đương, cuộc vui của người, Tan theo cơn lốc tháng ngày
Xoay thêm chiều sâu vực tình, Tâm hồn rách nát, hư hao

Níu lấy đời nhau, người ơi!
Tuy mang bao vết nhọc nhằn
Cây xanh, nay hoá cội cằn
Vẫn còn nụ chồi mong manh

Níu lấy đời nhau, người ơi!
Dây yêu thương dẫu lỡ làng
Nương theo cơn gió bẽ bàng
Buộc cánh diều tình, giữ nhau

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved