Back to main page
 

Dấu yêu, về lay giấc đêm Tôi
Và vấn vương, về phiêu lãng, mơ màng
Thả hồn bồng bềnh, xao xuyến Tôi tìm lại
Kỷ niệm cuộn về gom thành nhớ

Có phố mưa bay nhẹ giăng
Có nước treo trên dòng thác
Thiên nhiên bao la, và Tôi với Người
Có lá đong đưa đùa nắng
Có gió du dương lời hát
Đam mê trong Tôi một lần

Dấu yêu, đọng trên mắt môi say
và gối chăn, mềm trong cánh tay Người
Từng sợi mượt mà vuông tóc mây lụa là
Quyện thành từng dòng len vào nhớ

Tiếng hát cho cung đàn nhớ
Ánh mắt cho thiên đường lỡ
Rong chơi xôn xao từng trưa nắng hè
Có góc không gian tịnh lắng
Nỗi luyến lưu câu từ giã 
Bâng khuâng trong Tôi một lần

Người ơi, lạc trong ngõ hồn
Cõi nhớ về buông kín
Dấu yêu một đời!

Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)
Right click to save GIF file (choose Save Target As...)

Contact Thuy Mi
[  C D   A L B U M   N H Ữ N G   V Ế T   C H Ù N G   ]
Copyright © 2003 - Thụy Mi - All Rights Reserved